Tikar och valpuppfostran

I tisdags förra veckan var jag iväg på en föreläsning med etologen Lars Fält om hundars språk och flockliv. Det var riktigt intressant och det kom upp flera tankegångar som jag tänkte ventilera lite kring här på bloggen. En av de sakerna han tog upp var det här med tikar och hur de uppfostrar sina valpar. De flesta hundmänniskor har nog nån gång stött på det gamla påståendet att man ska visa en valp att den gör fel genom att lyfta den i nackskinnet för att det är så som tiken gör. Detta ses då som ett ’naturligt’ beteende och något som vi ska försöka efterlikna.

Hos tex. vargar hjälps hela flocken till att uppfostra valparna och Lars påpekade att ha tiken själv med valparna i 8 veckor eller längre inte är ett naturligt beteende och att en del tikar blir stressade av att inte ha någon avlastning av sin flock. Han menar på att det är då som tiken visar såna här beteenden och att det inte är ’normalt’ eller önskvärt.

För mig var det ett riktigt aha-moment, det är inget som jag har reflekterat över förut men det låtar så logiskt när man hör det. Självklart ska alla djur få utlopp för sina naturliga beteenden så mycket som möjligt, men faktum är att ha djur/hundar i fångenskap inte är naturligt. Det går inte att säga vad som är deras naturliga beteenden genom att studera hur de uppför sig i fångenskap eller som David Mech sa

”Attempting to apply information about the behavior of assemblages of unrelated captive wolves to the familial structure of natural packs has resulted in considerable confusion. Such an approach is analogous to trying to draw inferences about human family dynamics by studying humans in refugee camps”

Positiv och negativ, förstärkning och straff

Att man inte använder straff i klickerträning är en vanlig missuppfattning, många har fördomar om att det går ut på att mata hunden med köttbullar eller bara ignorera den när den uppför sig dåligt. Det stämmer att man inte använder sig av korrigering i klickerträning, eller mer specifikt så använder man sig inte av obehag för att få hunden att sluta med ett oönskat beteende eller. Men det blir ofta förvirring när man pratar om de olika termerna då det läggs olika värderingar bakom dem.

Positiv och negativ
När man pratar om positivt och negativt är det lätt att associera det med bra och dåligt men i klickerträning menar man det i matematisk bemärkelse, alltså plus och minus.
¤ Positivt = man tillför nånting
¤ Negativt = man tar bort nånting

Förstärkning och straff
Däremot när man talar om förstärkning och straff är det i psykologisk (behavioristisk) bemärkelse, alltså om ett beteende ökar eller minskar.
¤ Förstärkning = sannolikheten för att ett beteende ska återupprepas ökar
¤ Straff = sannolikheten för att ett beteende ska återupprepas minskar

I klickerträning använder man sig av:
Positiv förstärkning = man tillför nånting och att sannolikheten för att beteendet ska upprepas ökar
Exempel: hunden kommer när matte ropar, hunden får en belöning 

Negativt straff = man tar bort nånting och sannolikheten för att beteendet ska upprepas minskar
Exempel: hunden försöker springa ut genom dörren utan fri-signal, dörren stängs (man tar bort möjligheten att gå ut)

Man använder sig inte av:
Positivt straff = man tillför nånting och sannolikheten för att beteendet ska upprepas minskar
Exempel: hunden drar i kopplet, ägaren gör (tillför) ett ryck i kopplet, hunden slutar dra

Negativ förstärkning = man tar bort nånting och att sannolikheten för att beteendet ska upprepas ökar
Exempel: tvångsapportering, man nyper hunden i örat tills hunden håller i apporten

Godis inte alltid en förstärkning
Oberoende av vilken av de fyra ovanstående träningssätten du använder dig av är det viktigt att veta vad som just är en förstärkning och vad som är ett straff och detta kan variera väldigt från hund till hund. Det spelar ingen roll om du ger hunden köttbullar varje gång den kommer på inkallning om hunden inte tycker om köttbullar. Om hunden till och med tycker illa om att bli matad med köttbullar kan det bli ett straff.

Klickerträning 101

Klickerträning är något som har tagit fart under de senaste åren och blir alltmer populärt. Det har också bidragit till att det blivit mycket frågor och missuppfattningar om vad just klickerträning är. Jag är långt ifrån en expert på området och använder mig inte uteslutande av klickerträning, men jag tänkte jag skulle försöka sammanfatta och förklara vad det hela går ut på.

Klickerträning eller träning med klicker?
Eftersom det heter just klickerträning är det lätt att all fokus hamnar på den lilla plastdosan (klickern) och det blir lätt missvisande. Det finns många som använder en klicker i sin träning men inte klickertränar och för att göra det hela ännu mer komplicerat behöver man inte ens använda en klicker för att klickerträna. I stora drag kan man säga att klickerträning går ut på att belöna rätt beteende och ignorera fel beteenden, en stor skillnad från mycket annan hundträning är att man inte korrigerar hunden när den gör fel och försöker undvika att locka hunden att utföra rätt beteende så mycket som går. Sen finns det massa olika träningssätt inom klickerträning som t.ex. shaping, target, skvallerträning osv.

De 4 punkterna för ”äkta” klickerträning
¤ Bygger på positiv förstärkning och negativt straff
¤
Bygger på hundens eget initiativ
¤ Systematiskt bruk av en betingad förstärkare
¤ Fokuserar på det som är observerbart

Ett exempel, om jag lockar hunden att sätta sig genom att hålla en bit godis ovanför huvudet och sen klickar när hunden sätter sig faller det inte inom ramen för klickerträning eftersom hunden inte erbjöd beteendet frivilligt (punkt 2).

Betingad förstärkare

Det är här som klickern kommer in i bilden, en betingad förstärkare kan vara många olika saker, en klicker, en visselpipa, ett ord etc. Det är helt enkelt en signal som hunden har lärt sig betyder att den gjort rätt och ska bli belönad. Anledningen till att man använder en betingad förstärkare istället för att belöna direkt är att det blir lättare att förstärka rätt beteende i precis rätt tidpunkt.

* Jag tyckte att det här med positivt förstärkning och negativt straff förtjänar ett eget inlägg så jag tänkte skriva lite mer ingående om det vid ett annat tillfälle