Ska SKK stå över lagen?

I senaste numret av Hundsport (10/2015) diskuterar Svenska Kennelklubben den kartläggning av andningsproblem hos trubbnosiga hundar som Länsstyrelsen Skåne just nu håller på med.

”Vi har samma målbild som Länsstyrelsen i Skåne – de arbetar för sundare hundar, det gör vi också. Men de har valt en helt annan väg som vi anser orimlig och rent av kontraproduktiv.”
– Ulf Uddman, VD SKK

Vidare menar Uddman att SKK är medveten om att det finns osundheter hos ett antal raser och att SKK aktivt arbetar för att förbättra situationen men att det tar tid att nå dessa mål och de därför inte kan redovisa att alla deras hundar är felfria. Han uttrycker frustration över att Länsstyrelsen Skåne använder SKKs egna information emot dem medans de som står utanför organisationen inte får samma uppmärksamhet. Han anser att de resurser som finns skulle göra större nytta om de används till kontroller av de som inte har en omfattande egenkontroll.

Vad säger då egentligen lagstiftningen? Enligt Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2008:5) om hållande av hund och katt, saknr L 102:

24 § Djur får inte användas i avel om
1. de har sjukdomar eller funktionshinder som kan nedärvas,
2. de är eller med stor sannolikhet är bärare av recessivt anlag i dubbel uppsättning för sjukdom,
3. de är eller med stor sannolikhet är bärare av enkelt recessivt anlag för sjukdom såvida inte parning sker med individ som är konstaterat fri från motsvarande anlag,
4. parningskombinationen utifrån tillgänglig information ökar risken för sjukdom eller funktionshinder hos avkomman,
5. de uppvisar beteendestörningar i form av överdriven rädslereaktion eller aggressivt beteende i oprovocerade eller för djuret vardagliga situationer, eller
6. de saknar förmåga att föröka sig på ett naturligt sätt.

Att dagens avel av vissa raser bryter mot en eller flera av dessa punkter är helt klart. Detta är lagstiftning som är gällande sedan den 25 mars 2008 och därmed något som måste följas nu, inte något som SKK eller någon annan kan bortförklara med att de jobbar för att följa dessa i framtiden.

Självklart ska även de uppfödare som inte tillhör SKK också granskas men att SKK anser att de ska stå utanför denna granskning och mer eller mindre få sköta sig själva är absurt. Uppenbarligen har de kontroller som SKK själva utför inte fungerat annars skulle dessa raser inte ha dom problemen de har idag. Det verkar som att SKK i detta fall är mer intresserade av att gynna sin egen agenda än av hundarnas välfärd.

 

Vill du läsa mer om Länstyrelsen Skånes arbete kan du göra det här.