Spel för gallerierna

En annan sak som Lars Fält pratade om på föreläsningen  som jag funderat över en hel del förut var det här med ’spel för galleriet’, alltså att man uppför sig på ett visst sätt för att man tror att det är så andra tycker man borde göra.

Titt som tätt hör man folk som klagar på hundägare som inte säger till sin hund om den tillexempel gör utfall mot andra hundar. Dessa personer menar då på att dessa ägare helt enkelt inte bryr sig om att hunden gör utfall vilket jag tror är väldigt ovanligt, tvärtom tror jag många tycker det känns jobbigt och pinsamt när deras hund inte ’uppför sig’. Om det vore så lätt att få hunden att sluta genom att bara ”säga ifrån på skarpen” är jag övertygad om att de flesta  skulle göra just det. Däremot tror jag det är  många som blir frustrerade och arga och bestraffar sin hund när den gör utfall även fast de vet att det inte hjälper för att dom vet att folk tittar snett på dom om de inte gör det.

Detta är ganska brett förekommande även utanför hundvärlden. För några månader sen när det debatterades fram och tillbaka om barnförbjudna cafeer läste jag i kommentarsfältet på en blogg om en person som beklagade sig över barn som skrek och förde väsen utan att föräldrarna sa ifrån. När det då påpekades att föräldrarna kanske visste att det bästa sättet för att lugna ner sitt barn var att ignorera det eller till och med att försöka ’uppfostra’ barnet just då skulle förvärra beteendet svarade denna person att hen ändå tyckte föräldrarna skulle säga ifrån på skarpen så att hen kunde se att de åtminstone försökte. Då bli det ganska uppenbart att det inte handlar om vilket tillvägagångsätt som funkar bäst.

Positiv och negativ, förstärkning och straff

Att man inte använder straff i klickerträning är en vanlig missuppfattning, många har fördomar om att det går ut på att mata hunden med köttbullar eller bara ignorera den när den uppför sig dåligt. Det stämmer att man inte använder sig av korrigering i klickerträning, eller mer specifikt så använder man sig inte av obehag för att få hunden att sluta med ett oönskat beteende eller. Men det blir ofta förvirring när man pratar om de olika termerna då det läggs olika värderingar bakom dem.

Positiv och negativ
När man pratar om positivt och negativt är det lätt att associera det med bra och dåligt men i klickerträning menar man det i matematisk bemärkelse, alltså plus och minus.
¤ Positivt = man tillför nånting
¤ Negativt = man tar bort nånting

Förstärkning och straff
Däremot när man talar om förstärkning och straff är det i psykologisk (behavioristisk) bemärkelse, alltså om ett beteende ökar eller minskar.
¤ Förstärkning = sannolikheten för att ett beteende ska återupprepas ökar
¤ Straff = sannolikheten för att ett beteende ska återupprepas minskar

I klickerträning använder man sig av:
Positiv förstärkning = man tillför nånting och att sannolikheten för att beteendet ska upprepas ökar
Exempel: hunden kommer när matte ropar, hunden får en belöning 

Negativt straff = man tar bort nånting och sannolikheten för att beteendet ska upprepas minskar
Exempel: hunden försöker springa ut genom dörren utan fri-signal, dörren stängs (man tar bort möjligheten att gå ut)

Man använder sig inte av:
Positivt straff = man tillför nånting och sannolikheten för att beteendet ska upprepas minskar
Exempel: hunden drar i kopplet, ägaren gör (tillför) ett ryck i kopplet, hunden slutar dra

Negativ förstärkning = man tar bort nånting och att sannolikheten för att beteendet ska upprepas ökar
Exempel: tvångsapportering, man nyper hunden i örat tills hunden håller i apporten

Godis inte alltid en förstärkning
Oberoende av vilken av de fyra ovanstående träningssätten du använder dig av är det viktigt att veta vad som just är en förstärkning och vad som är ett straff och detta kan variera väldigt från hund till hund. Det spelar ingen roll om du ger hunden köttbullar varje gång den kommer på inkallning om hunden inte tycker om köttbullar. Om hunden till och med tycker illa om att bli matad med köttbullar kan det bli ett straff.

Klickerträning 101

Klickerträning är något som har tagit fart under de senaste åren och blir alltmer populärt. Det har också bidragit till att det blivit mycket frågor och missuppfattningar om vad just klickerträning är. Jag är långt ifrån en expert på området och använder mig inte uteslutande av klickerträning, men jag tänkte jag skulle försöka sammanfatta och förklara vad det hela går ut på.

Klickerträning eller träning med klicker?
Eftersom det heter just klickerträning är det lätt att all fokus hamnar på den lilla plastdosan (klickern) och det blir lätt missvisande. Det finns många som använder en klicker i sin träning men inte klickertränar och för att göra det hela ännu mer komplicerat behöver man inte ens använda en klicker för att klickerträna. I stora drag kan man säga att klickerträning går ut på att belöna rätt beteende och ignorera fel beteenden, en stor skillnad från mycket annan hundträning är att man inte korrigerar hunden när den gör fel och försöker undvika att locka hunden att utföra rätt beteende så mycket som går. Sen finns det massa olika träningssätt inom klickerträning som t.ex. shaping, target, skvallerträning osv.

De 4 punkterna för ”äkta” klickerträning
¤ Bygger på positiv förstärkning och negativt straff
¤
Bygger på hundens eget initiativ
¤ Systematiskt bruk av en betingad förstärkare
¤ Fokuserar på det som är observerbart

Ett exempel, om jag lockar hunden att sätta sig genom att hålla en bit godis ovanför huvudet och sen klickar när hunden sätter sig faller det inte inom ramen för klickerträning eftersom hunden inte erbjöd beteendet frivilligt (punkt 2).

Betingad förstärkare

Det är här som klickern kommer in i bilden, en betingad förstärkare kan vara många olika saker, en klicker, en visselpipa, ett ord etc. Det är helt enkelt en signal som hunden har lärt sig betyder att den gjort rätt och ska bli belönad. Anledningen till att man använder en betingad förstärkare istället för att belöna direkt är att det blir lättare att förstärka rätt beteende i precis rätt tidpunkt.

* Jag tyckte att det här med positivt förstärkning och negativt straff förtjänar ett eget inlägg så jag tänkte skriva lite mer ingående om det vid ett annat tillfälle